top of page
Cover-UB-01.png

วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

ผ้าปูเตียงไฟฟ้า

Beurer_Logo.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

UB 60

Heated Underblanket

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

UB 86 Teddy

Double comfort heated underblankets

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

UB 90 Comfort

Heated Underblanket

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

UB 100 Cosy fully

Fitted Heated Underblanket

bottom of page