top of page

ติดต่อฝ่ายบริการ และทีมช่างมืออาชีพ

Hospro (สำนักงานใหญ่)

ช่องทางการติดต่อ

15/117 หมู่.3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เปิดบริการวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 083-314-118  มือถือ : 081-633-9942

แฟกซ์ : 038-314-119

(ในวันและเวลาทำการ)

LINE : @cservice

bottom of page