top of page
a3a1EMQOsAXu8ibqa_UPxULGlJ_QMVa_7.png
BEU_Quality_Siegel_RZ.png

ความอบอุ่นที่คุณควบคุมได้

Beurer UB 90 Comfort Heated Underblanket ปรับความอุ่นได้ 9 ระดับ

พร้อมระบบความปลอดภัย Beurer Safety System

UB 90-01.png
a4nhKe1u0rtWji4rj_OhJa3a2Oe1xKoxO.png

BSS หรือ Beurer Safety System

ระบบความปลอดภัยจากบอยเรอร์ มีเฉพาะในผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าห่มไฟฟ้า ผ้าปูเตียงไฟฟ้า

และแผ่นให้ความอุ่นแบบไฟฟ้า BSS หรือ Beurer Safety System คือระบบการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน

UB 90-02-01.png

วัสดุสุดพรีเมียม ระบายอากาศได้ดี

UB 90-03-01.png

ขนาด 200 x 90 ซม.

ใหญ่กำลังดี เหมาะกับที่นอน 3 ฟุต

UB 60-04-01.png

ปรับลดอุณหภูมิอัตโนมัติ หลังใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง

ในกรณีที่เปิดใช้งานที่ระดับ 7, 8 และ 9 ระบบจะปรับลดอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยจะลดลงไปที่ระดับ 6

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ป้องกันผิวหนังไหม้ จากความร้อนสะสมที่สูงเกินไป

ระดับที่ 1

อุณหภูมิ ~26-29 ํC

ระดับที่ 4

อุณหภูมิ ~37-43 ํC

ระดับที่ 7

อุณหภูมิ ~47-56 ํC

ระดับที่ 2

อุณหภูมิ ~30-34 ํC

ระดับที่ 5

อุณหภูมิ ~40-47 ํC

ระดับที่ 8

อุณหภูมิ ~51-61 ํC

ระดับที่ 3

อุณหภูมิ ~33-38 ํC

ระดับที่ 6

อุณหภูมิ ~44-52 ํC

ระดับที่ 9

อุณหภูมิ ~54-65 ํC

a4nhKe1u0rtWji4rj_OhJa3a2Oe1xKoxO.png

รีโมทควบคุมแบบดิจิตอล พร้อมฟังก์ชันปรับความอุ่นแยกส่วน

ตอบโจทย์การใช้งาน ในกรณีที่ต้องการความอุ่นในแต่ละจุดไม่เท่ากัน บอยเรอร์จึงออกแบบรีโมท

ที่ให้คุณเลือกความอุ่นในส่วนลำตัว และส่วนขาแยกกันได้ พร้อมปุ่มตั้งเวลาปิดสูงสุด 1 ชั่วโมง และยัง

มีปุ่ม kWh เพื่อแสดงการใช้พลงงาน (กิโลวัตต์/ชั่วโมง)

Screen Shot 2563-12-23 at 16.35.50.png
UB.jpg
bottom of page