top of page

Beurer HM 16 Thermo Hygrometer

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป

รุ่นสินค้า :

ชื่อสินค้า :

HM 16

Beurer HM 16 Thermo Hygrometer

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงการแสดงอุณหภูมิ :

ความคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิ :

ช่วงการวัดความชื้นในอากาศ :

ความคลาดเคลื่อนในการวัดความชื้นในอากาศ :

ไอคอนแสดงความเหมาะสมของอากาศ :

หน่วยแสดงค่า :

แหล่งพลังงาน :

ขนาดสินค้า :

น้ำหนักสินค้า :

0-50 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน +/- 2 องศา

20-95%

ไม่เกิน 8%

 

มี (หน้ายิ้ม/หน้าบึ้ง)

อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส/องศาฟาเรนไฮต์

ความชื้น : %

ถ่าน CR 2025 x 1

99 x 81 x 11 มม.

70 กรัม

อุปกรณ์ในกล่อง

HM 16 x 1

คู่มือการใช้งาน x 1

ใบรับประกัน x 1

รับประกัน

3 ปี

bottom of page