top of page
Cover-HD-01.png

วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

ผ้าห่มไฟฟ้า

Beurer_Logo.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

HD 75 Cosy Nordic
Heated Overblanket

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

HD 90

Heated Overblanket

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

HD 100

Heated Overblanket

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

HD 150 XXL Nordic
Heated Overblanket

bottom of page