top of page
Cover-BF-01.png

วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดมวลกาย

Beurer_Logo.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF Limited Edition 2013

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 100 Body Complete Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 180 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 183 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 190 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 195/BF 195 LE Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 198 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 220 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 400 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 400 SignatureLine

Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 500 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 600 Black/BF 600 Style

Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 700 Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 880 Wifi

Diagnostic Scale

Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BF 950 Diagnostic Scale

bottom of page