top of page
Cover-BC-01.png

วันนี้ คุณสามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานสินค้าของเราแบบออนไลน์ได้ที่นี่

โดยคลิกเลือกคู่มือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวีดีโอการใช้งานสำหรับรุ่นสินค้าที่คุณต้องการ ที่ด้านล่าง

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

Beurer_Logo.png
Beurer_Logo_-_GB-01_edited.png

BC 58 Wrist Blood

Pressure Monitor

bottom of page